facebooktwittermail d

Flera risker med markbyte

Oavsett om man ingår samarbeten eller gör faktiska markbyten så finns det saker att se upp med. Ofta bygger marksamarbeten på förtroende.