facebooktwittermail

Flera länder ger dispens för Gauchobetning

Desirée Börjesdotter på Nordic Beet Research instämmer i bilden att våren varit tuff för en del betodlare men bedömningen har hitintills varit att dispens för Gauchobetning inte är en framkomlig väg i Sverige.

När Gauchobetningen förbjöds i EU 2018 beviljade Kemikalieinspektionen först en nöddispens efter Betodlarnas ansökan. Denna överklagades av bland annat Naturskyddsföreningen som också begärde inhibition vilket innebar att produkten inte fick användas under tiden som ärendet prövades. Slutligen upphävde Mark- och miljödomstolen i Nacka beslutet om dispens.

– Efter 2019 med inhibering av beslutet har vi i dialog med myndigheten kommit fram till att en dispensansökan inte är en framkomlig väg, säger Desirée Börjesdotter, chef på Nordic Beet Research, NBR, som var med och tog fram försöksunderlag till dispensansökan. Men frågan lyfts i många sammanhang bland annat genom LRF Växtodling där Betodlarna har en stark position, påpekar hon.

Desiree Börjesdotter, vd på NBR. FOTO: MALIN EBORN

– Vi har också en löpande diskussion med Kemikalieinspektionen hur det ser ut för sockerbetorna och svenska odlares konkurrenssituation framöver, säger hon.

Den kalla väderleken och en långsam start för betorna har gjort att insekterna haft långt tid på sig med plantbortfall som resultat, påpekar hon. Exempelvis har ungefär 150 hektar sockerbetor fått sås om i år på grund av för stora insektsskador. I NBR:s försök syns i år betydande skillnader mellan betning med Gaucho och Force.

En annan viktig fråga nu är att registreringen av de två godkända pyretroiderna i sockerbetor går ut innan nästa säsong.

– Vi jobbar på att komma framåt med nya lösningar eftersom det verkligen behövs bra verktyg som hanterar insektsproblematiken i betodlingen, säger hon.

Nya insekticider testas i NBR:s försök och förhoppningen är att växtskyddsföretagen ska ansöka och få produkterna registrerade till nästa säsong.

LÄS MER: Rådgivare vill att betodlare ska få dispens för Gauchobetning

Betningsmedlet Gaucho

Betningsmedlet Gaucho innehåller neonikotinoiden imidakloprid som förbjöds i alla grödor i EU som odlas utomhus 2018. Skälet till förbudet är att neonikotinoider är skadliga för bin. Flera länder har däremot beviljat dispens (med vissa villkor) för betning med Gaucho, exempelvis Danmark, Frankrike, Tyskland, Finland, Polen, Litauen, Belgien, Österrike, Slovakien och Ungern. Exempel på länder där användningen inte tillåts 2021 är Storbritannien, Sverige och Nederländerna.

Källa: Desirée Börjesdotter, Nordic Beet Research