facebooktwittermail d

Flera initiativ ska hjälpa lantbrukarna på Gotland

I ett tufft läge på Gotland finns flera initiativ som underlätta för lantbrukarna. Region Gotland stöttar finansiellt och de olika branschföreningarna ordnar informationsmöten.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: MOSTPHOTOS

När LRF Gotland höll stormöte om läget för lantbruket på ön efter sommarens torka kom över 300 personer. Kvällens huvudpunkt var LRF Gotlands stora skördeinventering som visade att skördarna på ön ligger under hälften i år.

– Rapporten visar att det är illa men vi måste se till att folk inte tappar modet. Nu gäller det att se lite längre fram än bara de närmaste månaderna. Även om du måste snåla och kanske dra ned på djurantalet gäller det att hålla produktionen i gång. Vi måste kunna växla upp igen när det blir bättre tider, säger Anna Törnfelt, ordförande Lrf Gotland.

Hon hoppas att vi kommer att behöva ökade volymer redan nästa år och då gäller det att alla hondjur inte är utslaktade för att snabbt komma upp på banan igen.

Brist på halm har drabbat grisnäringen

Redan i nästa vecka inleds en serie möten för lantbrukets olika grenar som ska djupdyka i branschspecifika frågor. På måndag ska Gotlands grisföretagare ha ett möte tillsammans med Gård & Djurhälsan.

– Ett problem som till exempel drabbat grisnäringen hårt är bristen på halm, säger Anna Törnfelt.

Sedan kommer länsstyrelsen att ordna en träff tillsammans med Gård & Djurhälsan och länsveterinären, när det gäller hästägarnas speciella situation, och det kommer att rulla på produktionsgren för produktionsgren.

Regionen kan komma med ekonomiskt stöd

Region Gotland diskuterar också någon form av ekonomiskt stöd till lantbruket på ön. Hur detta ska hanteras blir en fråga att lösa med Lrf Gotland, enligt Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande.

– Lantbruket är en mycket viktig basnäring på ön. Torkan och den allvarliga situationen för öns bönder är ett problem inte bara för den enskilde utan för hela det gotländska samhället, säger Meit Fohlin.

Bland annat erbjuds lantbrukarna kommunal mark för bete och skörd av foder. Dessutom uppmanar regionen alla offentliga verksamheter som köper in produkter och varor att i första hand välja gotländskt och svenskt, i den mån det är möjligt.

Enligt Region Gotland handlar det om stora kvantiteter. Exempelvis serveras det i genomsnitt cirka 11 000 måltider varje dag i regionens verksamheter.

Transportstöd

Det som varit uppe i diskussionerna med Lrf är hittills bland annat någon form av stöd till transporter. Det kan gälla allt från hamnavgifterna till fraktkostnaderna. Men också om att stötta genom finansiell organisation. Till exempel leta foder och samordna transporterna.

Det är inte bara fråga om att direktimportera foder från utlandet utan även om omlokalisering inom landet.

– Nu har det ju äntligen börjat växa och en del län har fått betydligt mer regn än Gotland. Och när de fyllt sina behov kommer det att finnas foder till avsalu eftersom alla numera är medvetna om att det finns en marknad för det här. Det vore ju det bäst, för att då slipper vi riskmomenten med ogräs och smittor, säger Anna Törnfelt.

LÄS OCKSÅ: Fullsatt vid möte om torkans följder för växtodlare

LÄS OCKSÅ: Så ser skördeläget ut i landet