facebooktwittermail d

Flera i LRF-toppen har många uppdrag

Ett fåtal personer har stor makt över bolagen i LRF-sfären , och flera personer i LRF-toppen har ett stort antal uppdrag. Det visar ATL:s granskning.

Anders Källström, Annika Bergman och Hans Åke Hammarström är exempel på personer i de gröna näringarna som har många förtroende- och styrelseuppdrag.

Det visar ATL:s genomgång av styrelser och vd-poster i bolagen i LRF och dess organisationsmedlemmar.

Över LRF:s egna bolag är det tydligt att LRF:s högsta tjänstemän har stort inflytande. De fyra personer som sitter i LRF-bolagens moderbolag LEAB delar på uppdragen som styrelseordförande i dotterbolagen.

Flest poster

Flest antal poster har LRF:s koncernchef och vd Anders Källström. Han är ordförande för tre av dotterbolagen och även i några av de bolag som finns under dotterbolagen, som Sånga-Säby.

Anders Källström ser styrelseuppdragen som en del av sitt vd-uppdrag.

– Det är en väldigt viktig del att utöva mitt ansvar som koncernchef genom styrelserna, säger han till ATL.

Inte helt ovanligt

Upplägget, att ledningen i moderbolaget också har poster i dotterbolag, är inte helt ovanligt. Det kan ses som ett sätt att utöva effektiv ägarstyrning, och LRF:s tjänstemän får inget extra arvode för sina styrelseuppdrag. Samtidigt är det viktigt att bolagen styrelser har tillräckligt med tid för sina uppdrag.

I juni fick Anders Källström ett nytt tungt uppdrag utanför LRF-sfären i och med posten som styrelseordförande för Svenska Hockeyligan, SHL.

– En förutsättning i mitt liv är att vi har gjort ett generationsskifte på min gård. Jag upplever mig därför ha tid över och hockey är också ett av mina största intressen. Förutsättningen är att det ska skötas så att det inte kolliderar med jobbet, säger Anders Källström.

17 pågående uppdrag

Ytterst ansvarig för LRF:s verksamhet och bolag är förbundsstyrelsen. Flera av ledamöterna där har också många och tunga uppdrag.

Annika Bergman listar totalt 17 pågående uppdrag på hemsidan för sitt konsultbolag. Hon har åtta LRF- och bolagsuppdrag, och är utöver det bland annat vice ordförande i arbetsgivarorganisationen SLA. Men flera av uppdragen är inte särskilt tidskrävande utan av mer formell karaktär, och hon har tid, säger Annika Bergman till ATL.

– Jag befinner mig på ett sådant ställe i livet med stora barn och en hög arbetskapacitet. Jag får många förfrågningar, men säger vänligt men bestämt nej tack till ungefär hälften. Man arbetar också upp en erfarenhet som gör att man får en viss skicklighet i styrelseuppdrag, säger Annika Bergman.

Tunga uppdrag

Av dem som inte ingår i LRF:s högsta ledning finns också ett antal personer som har stort inflytande genom sina styrelseuppdrag.

Norrmejeriers tillförordnade vd Hans-Åke Hammarström har exempelvis nio uppdrag. Lars Idermark, vd för Södra Skogsägarna, har inte så många poster – men de är mycket tunga till sin karaktär. Bland annat är han vice styrelseordförande för Swedbank.

 

En bank-vd får ha högst två uppdrag. Läs mer i fredagens nummer av ATL.