facebooktwittermail d

Flera funktioner ger bättre resultat

En ny justeringsbalk med flera funktioner sparar grus och ger ett bättre resultat. Det menar Gert Johansson på Lixhults Entreprenad.

Gert Johansson driver en entreprenadfirma i Högsby kommun i Kalmar län. Han har uppdrag i stora delar av Kalmar län genom den ekonomiska föreningen Östschakt. Till uppgifterna hör att bygga skogsvägar, sortera jord och lasta grus.

FOTO: FREDRIK LOBERG

I höst har Gert Johansson investerat i en ny justeringsbalk, som Norje Smidesfabrik AB tagit fram och mönsterskyddat. Den stora fördelen är att det finns många funktioner på samma maskin.

– Det är bra, bland annat med tanke på att det är brist på både hyvlar och hyvelförare. Det beror på att det är säsongsbetonade uppdrag och att det saknas kunskap.

– För en sådan som mig, som varit med länge i branschen, är det kul när det händer något nytt.

Rätt i tiden

Gert Johansson fick upp ögonen för justeringsbalken i våras. Efter en tids funderande bestämde han sig för att genomföra investeringen. Han tror att det är rätt i tiden.

FOTO: FREDRIK LOBERG

– Det är alltfler kommuner som överlåter ansvaret för grusvägarna på vägsamfälligheter. Det blir dessa föreningar som får ett bidrag från Trafikverket, som ska användas till exempelvis saltning, hyvling och grusning på deras vägar, säger Gert Johansson.

– I samband med detta hoppas jag få en del nya uppdrag när jag nu har den här justeringsbalken. Bara i Högsby kommun där jag bor finns det cirka 22 mil grusväg.

Med ställbara, hydrauliska sidoklaffar på justeringsbalken är det lättare att dra in material ifrån vägkanterna till mitten av vägen.

Laserteknik

– På så sätt går mindre mängd grus till spillo än annars. I dag hamnar mycket grus i kanterna på vägarna innan det hamnar ute i terrängen efter exempelvis snöröjning, säger Gert Johansson.

FOTO: FREDRIK LOBERG

– Tack vare den här uppfinningens parallella balkar kan man på ett enklare sätt än tidigare täppa till ”potthål” i vägbanan, menar han.

Med justeringsbalken ges också möjlighet att använda sig av en laserteknik i samband med olika slags precisionsarbeten.

– Man ställer in hyveln efter de koordinatorer som mottagare och sändare anger, och kör efter dem. Det är till stor fördel när man måste få en plan helt jämn inför en byggnation, säger Gert Johansson.

– Även innan en väg ska asfalteras gäller det att ha gjort ett noggrant markarbete.

Fler uppdrag

Balken kan också justeras för att skapa en viss lutning i vägbanan, och för att underlätta vattenavrinningen från vägarna. Gert Johanssons senaste investering är även utrustad med en vält.

FOTO: FREDRIK LOBERG

Han hoppas och tror att justeringsbalken blir ett lyft för Lixhults Entreprenad.

– Jag har gjort en investering, som förhoppningsvis ger min verksamhet ett ben till att stå på, säger Gert Johansson.

– Det blir också nya moment att arbeta med, vilket jag tycker är roligt.

Lixhults entreprenad

Företagsform: Enskild firma

Antal anställda: 1

Uppdrag: Arbeten på vägar och planer

Investering: Justeringsbalk till lastmaskin, 174 000 kr med moms

Kalkyl vid investering: Avskrivningsperiod 5-10 år