facebooktwittermail

Många frågor kvar om svenskt djursmittskydd

De knivigaste frågorna om framtidens djursmittskydd lämnar utredningen om en ny djurhälsolag till politiker och myndigheter.

Den nya djurhälsolagen ska vara på plats nästa år.
Den nya djurhälsolagen ska vara på plats nästa år. FOTO: ELLINOR EKE GÖRANSSON

Utredningens uppdrag är att anpassa svensk lagstiftning till EU:s djurhälsoförordning. När detaljregelverket kring den fastställdes stängdes slutgiltigt dörren för de krav på testning för paratuberkulos och PRRS som Sverige ställt på importerade livdjur av nöt och gris. Olika djursjukdomar har lagts i olika kategorier, från de där det är obligatoriskt att vidta åtgärder, till de där det är upp till medlemsländerna att besluta hur de ska hanteras, men där det inte går att göra något som hindrar den fria handeln mellan EU-länder. Paratuberkulos och PRRS finns i de sistnämnda kategorierna.