facebooktwittermail d

Flera frågetecken kring nya djurhälsolagen

EU:s nya djurhälsolag får tummen upp. Nu gäller det att fylla EU:s nya lag med innehåll och att medlemsstaterna lever upp till de villkor som ställs på djurhållningen. Det var alla rörande överens om när EU-politiker, regeringstjänstemän och representanter från bönder, handel, samt konsumenter diskuterade den nya djurhälsolag som EU-parlamentet beslutade om i tisdags.

Djursjukdomar och antibiotikaresistens - har EU receptet? Det var frågeställningen när nya EU-regler för djurhälsa och djurläkemedel debatterades på Europaparlamentets informationskontor i Stockholm i dag.

Aase Tronstad, ämnesråd vid Näringsdepartementet, har varit med och jobbat med den nya djurhälsoförordningen som bland annat ska reglera smittskydd och som antogs i veckan efter en lång process i EU.

Förordningen är en ramlag som börjar verka om 5 år. Under tiden ska nya regler tas fram. Den nya djurhälsolagen slår tydligt fast att man ska beakta folk- och djurhälsan eftersom de hör ihop.

I det sammanhanget hänger den viktiga frågan om antibiotikaanvändning i djurproduktion och resistens samman. En minskad användning här gynnar i förlängningen människan, är länderna överens om.

Djurhållare ett tydligt ansvar

I den nya lagen får djurhållare ett tydligt ansvar. De är skyldiga att minimera smitta och hindra spridning. Det förebyggande hälsoarbetet blir viktigt.

Exakt hur det ska regleras är inte klart utan detaljerna kring vilka skyldigheter som kommer att ställas på djurhållare är något som ska mejslas fram under femårsprocessen fram till att lagen börjar gälla 2021.

Vilka sjukdomar

En annan fråga som ska stötas och blötas är vilka sjukdomar ska listas och regleras i det kommande EU-direktivet. Här sägs att sjukdomar som riskerar produktion och hälsa ska kategoriseras och finnas på EU-listan.

Vissa sjukdomar är redan givna, som mul- o klövsjuka samt svinpest, dessa är länderna överens om att de ska utrotas.

Frågan om hur man ska lista paratuberkulos lyftes i panelutfrågningen.

– Den vet vi inte hur den ska kategoriseras. Här fortsätter diskussionerna om den och om den ska listas, var Aase Tronstads svar.

Antibiotika en liten del

Härnäst står frågan om hur EU ska reglera djurläkemedel på dagordningen. Det finns ett förslag till ny förordning och där antibiotika är en liten del.

I dag finns det för få godkända läkemedel och därför vill man bland annat förlänga skyddsperioden för läkemedel och skydda den mot billigare kopior. Detta för att gynna innovationen av nya.

Tillgängligheten ökar

Ett positivt förslag för djurhållare är att tillgängligheten på läkemedel ökar, det ska bli tillåtet med distanshandel och att kunna köpa läkemedel i ett annan EU-land.

Även om EU-parlamentet är överens om att förhindra antibiotikaanvändning i förebyggande syfte återstår det att baxa igenom frågan i rådet. Enligt förhandlarna i Näringsdepartementet lutar det åt att det blir krav på recept att få använda antibiotika i foder och det blir förbjudet att använda det i förebyggande syfte.

Överlag är det positiva svenska reaktioner på den nya djurhälsolagen.

– Sveriges bönder har redan gjort sin resa. Förhoppningsvis får vi nu samma spelregler i hela Europa. Det är viktigt att politikerna sätter press så att lagen efterlevs, säger Tomas Olsson, ordförande för Sveriges lammproducenter och jämför med kuperingsförbudet som inte har efterlevts trots ett 13-årigt förbud i EU.

Dyrare

Han ser ingen risk med att Sverige förlorar försprång på sina mervärden.

– Nej, produktionen blir ju dyrare även för de i Europa. Men det kommer ta sin tid.

Även svenska veterinärer ser ljust på den nya lagen.

– Det finns många positiva inslag i den, bland annat att man ser till helheten i antibiotikaanvändingen och att djur och människors hälsa hör ihop. Det är bra att vi samlar många regler i en förordnig och att man lyfter djurhälsoansvaret. Nu är det viktigt att man fyller lagramen med innehåll med konkreta utformningar och att lagen efterlevs, säger Johan Beck-Friis, Informationschef för Sveriges Veterinärförbund.

Inte självklart

De tre EU-parlamentarikerna Fredrick Federley, C, Peter Eriksson, MP, och Jasenko Selimovic, L, var på plats och kunde berätta att det inte var självklart att den nya djurhälsolagen skulle antas. Enligt Peter Eriksson fanns det tecken på att förslaget skulle urholkas. Men han tror att man slutligen kom att lyssna på Sverige.

– Peter och jag var överens och så småningom sedan parlamentet där det efter förhandlingar skedde tydliga förflyttningar. Till exempel att det inte får förekomma antibiotika i foder, sade Fredrick Federley.

I paketet om ny djurhälsolag ingår flera frågor om veterinärmedicin. Där är man ännu inte överens om vilka regler som ska gälla.

 

LÄS MER: EU-parlamentet röstade för mindre antibiotika till djur
LÄS MER: Ny smittskyddslag för djur klubbad