facebooktwittermail d

Flera förslag som påverkar lantbruket i ny EU-rapport

Inga djurbesättningar närmare än en kilometer från Natura 2000-områden och en avsättning till naturvård på upp till 50 procent av skogsmarken beroende på skötselmetod. 

Det är några av de nya förslagen om hållbarhetskriterier för investeringar i lantbruk.