facebooktwittermail d

Fler döda vildsvin hittade i svinpestzonen

16 döda vildsvin har hittats i Västmanland på söndagen, efter en omfattande sökinsats i området som är drabbat av afrikansk svinpest.

Flera döda vildsvin hittades i restriktionsområdet i helgen. Arkivbild.
Flera döda vildsvin hittades i restriktionsområdet i helgen. Nu ska kadaver skickas in för analys. Arkivbild.

Under helgen har cirka 400 jägare deltagit i den hittills största sökinsatsen efter döda vildsvin sedan svinpestutbrottets start.

Strategin har varit att söka i hela det nära 1 000 kvadratkilometer stora restriktionsområdet i Västmanland och Dalarna för att på så sätt kartlägga svinpestens utbredning.

Tidigare har sökinsatserna varit fokuserade på det så kallade ”kärnområdet” utanför Fagersta, där samtliga smittade vildsvin hittills hittats. Det är också i det området som helgens totalt 16 fynd har gjorts.

– Jägarna har inte hittat någonting utanför den här mindre zonen, vilket förstås är ett positivt tecken. Det är bra om utbredningen är koncentrerad till ett mindre område, säger Claes Larsson, pressansvarig vid Jordbruksverket.

Statens veterinärmedicinska anstalt har hittills konstaterat 34 fall av afrikansk svinpest i området utanför Fagersta. Totalt har ett 50-tal vildsvin skickats på analys.

Rättelse: I en tidigare version av texten stod det att 18 fynd gjordes i helgen. Rätt antal är 16, meddelar SVA.

Vad är afrikansk svinpest?

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin.

Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Det smittar inte till människa, men om matrester som innehåller virus ges till grisar eller hamnar i naturen kan sjukdomen spridas till nya områden.

Mellan svinbesättningar kan virus överföras med levande djur, kläder, bilar och redskap. En annan viktig källa för smittspridning är animaliska livsmedel. Viruset överlever under långa perioder i fryst kött, icke värmebehandlade produkter och i torkade eller saltade produkter, exempelvis korv. Det är därför förbjudet att utfodra både tama grisar och vildsvin med matavfall. Ta inte heller med dig köttprodukter hem från ett land där svinpest förekommer.

Förebygg svinpest – vad kan grishållare göra?

• Mata inte grisar med matrester. Det är förbjudet på grund av risken för smittspridning.

• Se till att besökare i dina djurstallar använder skyddskläder och tvättar händerna då de går in i stallarna.

• Undvik om möjligt att föra in strö, grovfoder och spannmål till alla djur från länder där afrikansk svinpest förekommer.

• Om du måste köpa in strö, grovfoder eller spannmål från ett land där afrikansk svinpest förekommer bör du först lagra materialet på en vildsvinssäkrad plats före användning eller vidareförmedling. Strö och grovfoder bör lagras i tre månader och spannmål bör lagras i en månad.

• Om du köpt grovfoder eller halm från ett land där afrikansk svinpest förekommer och du hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin eller tamgris ska du kontakta oss på djurhälsoenheten.

Förebygg svinpest – vad kan jägare göra?

Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

• Rengör kläder och utrustning om du varit på vildsvinsjakt i ett smittat land. Vildsvinens blod och avföring är smittförande. Rengör först mekaniskt med borste och vatten så all synlig smuts och blod försvinner, och förvara sedan kläderna och utrustningen luftigt inomhus i rumstemperatur i minst en vecka innan du använder dem igen.

• Tvätta din jakthund efter att du jagat med den i ett smittat land.

• Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter vildsvinsjakt i ett smittat land.

 • Kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk och får inte lämnas så att grisar eller vildsvin kan komma åt dem.

Förebygg svinpest – vad kan allmänheten göra?

• Släng matrester i soporna. Lämna inte kvar rester efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.

• Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.

• Kompostera ditt matavfall i en sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.

Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt.

Källa: Jordbruksverket

Läs också

Afrikansk svinpest i Sverige – följ ATL:s rapportering här

Dispens för drabbade i zonen ”högt prioriterad”

Begränsad effekt så länge smittan stannar i skogen