facebooktwittermail d

Flera dispenser beviljade efter stormen

Kritik har riktats mot att Skogsstyrelsen inte beviljar dispenser från sexveckorsregeln efter stormen Hans i Västerbotten. Men hittills har 13 av 16 handlagda dispensansökningar beviljats.