facebooktwittermail d

Flera bränder i skörden

Hittills under skörden har minst fyra torkar och fyra skördetröskor brunnit bara i Skåne. Ofta ligger elfel eller slarv med rengöring bakom.

– Vi har fyra totalskadade tröskor, säger Peter Birch-Iensen på Länsförsäkringar i Skåne.

– Den senaste som brann var en 1,8-miljonerkronorströska.

Det var kraftig vind vid tillfället i området utanför Ystad tidigare i veckan. Brandförloppet var därför väldigt snabbt och föraren har uppgett att han precis hann ta sig ut ur hytten innan hela maskinen var övertänd.

Elfel

Den vanligaste orsaken till brand i skördetröskor är elfel. Det handlar nästan alltid om att kabeln mellan batteriet, startmotorn och huvudströmbrytaren med tiden skavs sönder.

Då bildas gnistor som i den dammiga miljön lätt blir till en brand.

Känga åt tillverkarna

Rekommendationen är att man ska kontrollera att elkablarna är i gott skick och ligger i en skyddsslang. Att lägga kablarna i skyddslang är en ganska liten åtgärd men ändå något som oftast inte görs från fabrik.

Det är något som Länsförsäkringar påpekat för maskinleverantörerna.

– Det är en jättestor känga åt tillverkarna, säger Peter Birch-Iensen.

Andra traditioner

En av orsakerna att inte tillverkarna har åtgärdat problemet tror han är att Sverige har lite andra traditioner för försäkringar. I andra delar av Europa menar han att försäkringsbolagen tar ut skyhöga premier, men ifrågasätter sällan hur skadan uppstått.

I Sverige försöker man hålla en låg premie, men har i stället krav och rekommendationer på hur maskinen ska vara.

Lever upp till rekommendationer

Det har fått konsekvensen att en del återförsäljare ser till att maskinen lever upp till de svenska brandskyddsrekommendationerna.

– Det finns återförsäljare, till exempel Agroma Syd, som inte lämnar ut en tröska utan att ha besiktat den och kontrollerat att elen är i skick.

Brinner ofta

Andra maskiner som förhållandevis ofta brinner är rundbalspressar. Där är det nästan alltid lager som går varma och orsakar bränder.

I år har man hittills också fått in fyra anmälda bränder i spannmålstorkar.

Lyckligtvis har bränderna kunnat begränsas till mindre maskinella skador och rökskadad spannmål.

– Bränderna i torkarna i år beror på att man inte rengjort dem ordentligt. Där finns fjolårsdamm kvar. Luften som sugs in passerar ju runt brännkammaren och där kan komma med snafs som blir glödande och sedan lägger sig i en dammbädd och orsakar en brand.

Vilka risker tar ägaren om den inte sköter sin utrustning?

– Om det är gravt kan det bli en nedsättning av ersättningen. Men det är inte vårt mål. Vårt mål är att hjälpa vår kund i slutänden och upplysa dem om att hålla rent.

Att hålla rent i torken är inte bara en brandskyddsfråga. Effektiviteten ökar också.

– Budskapet är städa, städa, städa.