facebooktwittermail d

Fler vill avregistrera nyckelbiotoper

Adelsö/Loskälva

Flera skogsägare vill få sina nyckelbiotoper avregistrerade sedan Kammarrätten i Stockholm kommit fram till att registreringen av nyckelbiotoper saknat lagstöd.