facebooktwittermail d

Fler våtmarker anlades under 2022

Under 2022 återskapades eller anlades cirka 2 150 hektar våtmarker. 

– Vi ser en ökning men behovet är fortfarande stort, säger Anders Bergström, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Västergötland.