facebooktwittermail

Fler väljer höstplantering

Inte sedan stormåren har höstplantering varit så stort som i höstas.

FOTO: ULF ARONSSON

I höstas planterades 6,7 miljoner skogsplantor från Södra. Det är en ökning med 600000 plantor jämfört med höstplanteringen 2016 och 1,9 miljoner fler jämfört med 2015.

Inte sedan efter stormåren 2005 och 2007 har så många plantor satts på hösten som under 2015, 2016 och 2017.

Fördelen med att plantera tidigt på hösten är att plantans rötter växer fast i marken direkt efter plantering vilket möjliggör en stark tillväxt under nästkommande år.

Totalt levererade Södra 36,3 miljoner skogsplantor under 2017.

LÄS OCKSÅ Han satte 17 681 plantor på ett dygn

LÄS OCKSÅ Skog och singelservice är hennes grej