facebooktwittermail d

Fler väljer att odla ekologisk raps

Arealen ekologisk raps ökade med 22 procent i fjol. Det var det höga priset som lockade många, men premien mot konventionell raps har minskat.