facebooktwittermail

Fler ställer om till KRAV

Produktionen av ägg, gris och slaktkycklingen har ökat kraftigt - nu kommer mjölken.

FOTO: ANN LINDÉN

Försäljningen av KRAV-märkt har ökat rekordartat de senaste åren i Sverige. Nu kan det konstateras att de svenska bönderna har svarat bra på marknadssignalerna. På två år har den KRAV-märkta ägg- och grisproduktionen ökat med omkring 50 procent och slaktkycklingproduktionen mer än tredubblats. Dessutom har antalet KRAV-märkta bönder blivit fler vilket är ett trendbrott efter flera år av minskningar. Det visar Krav:s Marknadsrapport 2017.

Nu kommer mjölken

Nästa omställningsvåg väntas inom mjölkproduktionen. Hos marknadsledaren Arla förväntas invägningen av KRAV-märkt mjölk öka med 70 miljoner kilo under 2017 och 2018, vilket motsvarar en ökning på omkring 20 procent av hela den svenska invägningen av ekologisk mjölk.

Arlas arbete med att rekrytera mjölkbönder till KRAV har pågått sedan våren 2015.

Det tar cirka 18 månader från beslutet att ställa om tills en gård kan leverera KRAV-märkt mjölk.

- Några gårdar har börjat leverera KRAV-märkt mjölk redan under 2016, men de stora volymerna kommer under 2017, när 62 av våra gårdar ställer om korna till KRAV, säger Åse Arnbratt, ekoansvarig på Arla i ett pressmeddelande.

Invägningen har legat stilla

Enligt LRF mjölk har invägningen av ekologisk mjölk legat stilla under 2016, men Krav:s uppgifter visar att antalet mjölkkor i karens för KRAV-certifiering var cirka 2800 under 2016. Det är mer än en dubblering jämfört med 2015 och den högsta siffran sedan 2011.

- början av den senaste ekoboomen fanns det ett mjölköverskott som möjliggjorde själva boomen. När detta överskott väl fått sitt rätta värde på marknaden är det nu dags för nya gårdar. Mejerierna och svenska mjölkbönder agerar nu med stor lyhördhet för marknaden, och det borgar för fortsatt god lönsamhet för de KRAV-certifierade mjölkgårdarna, säger Johan Cejie, försäljningschef på Krav i ett pressmeddelande.

Den ökade omställningen inom animalieproduktionen, men även den växande konsumentmarknaden för KRAV-märkta spannmålsprodukter som matbröd och öl, gör att det framöver även kommer att behövas en ökad omställning till KRAV bland svenska spannmålsbönder.