facebooktwittermail d

Fler slår vass till djurfoder

Nu inleds även försök i Småland för att ta till vara vass som djurfoder. Arbetet utförs av en bandgående specialmaskin som kan ta sig fram i den svåra terrängen.

Målet var från början att ta ut 50 hektar vass längs med strandkanterna i Loftahammar för att få bort näringsämnen och på så sätt minska övergödningen. Men efter sommarens svåra torka bestämde sig projektägaren Västerviks kommun för att se över om det även gick att erbjuda vassen som djurfoder, skriver SVT.

Flera bönder ställde sig snabbt på kö för att ta till vara den relativt näringsfattiga resursen.

– Jag kanske får ut omkring 60 balar och det räcker omkring två veckor för mina djur, men det kommer att blandas ut med annat foder så det kommer räcka något längre, säger Henrik Schultz vid Bjursunds säteri som hjälper till att skörda vassen, till SVT.

Som ATL tidigare har berättat pågår även liknande försök i Blekinge.

Vass användes förr som djurfoder, men bör endast ges i begränsad mängd på grund av det låga näringsvärdet. Ändå betraktas vass som en av de 14 viktigaste vilda växterna i Sverige i en överlevnadssituation, skriver SVT.

Arbetet med att skörda vassen har gett flera viktiga insikter, och Henrik Schultz har nu stora förhoppningar på ensilageprocessen.

– Vi var lite tveksamma först i fall vassens stammar skulle trycka hål i plasten på balarna, men det verkar fungera bra och sedan hoppas vi att ensilageprocessen gör att vassen bli mjukare och kommer att fungera bättre som foder för djuren, säger Henrik Schultz.