facebooktwittermail

Fler skogsägare planterar på hösten

Intresset för att plantera skog på hösten håller i sig. Plantleverantörerna får reglera odlingsteknik och personal för att möta efterfrågan.

Att höstplantera har blivit allt vanligare. Fördelen är att ju tidigare på hösten det planteras, desto mer tid har plantan att etablera sitt rotsystem inför kommande vår. För Svenska Skogsplantor går knappt 20 procent, eller runt 20 miljoner plantor, till höstplantering.