facebooktwittermail

Fler ska fällas för djurskyddsbrott

Polisen i Stockholms län storsatsar för att ta itu med anhopningen av anmälda djurskyddsbrott. Brott mot djur prioriteras upp och målet är att fler personer ska fällas i domstol.

Sex nyanställda poliser har genomgått en tvåveckors specialutbildning inriktad på brott mot djur. Nya terränggående fordon har köpts in, allt för att snabbt kunna ta sig till ensligt belägna platser när anmälan kommer.

Stockholmspolisens satsning lär följas av andra polismyndigheter runt om i landet.

- Flera län hör av sig och är väldigt intresserade, säger Håkan Andersson, chef för djurskyddsgruppen vid City polismästardistrikt.

Få åtal


Han medger att brott begångna mot djur tidigare inte prioriterats särskilt högt. Alltför få utredningar har lett till åtal och fällande dom. Förra året ledde bara var tjugonde anmälan i Stockholms län till fällande dom.

- Det borde inte vara så svårt att åtala när det finns framför näsan och man står och tittar på vanvårdade djur. Men det krävs att människor som kan både djur och lagstiftning kommer ut på plats och dokumenterar ordentligt, säger Håkan Andersson.

Polisen har inga belägg för att vanvården har ökat inom lantbruket. Det totala antalet anmälda brott mot djur har dock ökat rejält. För Stockholms läns del är det brott mot husdjur som hundar och katter som är det stora problemet.

- Det är som om dammluckorna har öppnats när allmänheten vet att det finns några inom polisen som har djurärenden som sin arbetsuppgift, säger Håkan Andersson.

Hur ser polisen på den typ av aktivism som Djurrättsalliansen ägnar sig åt? Att olovandes smygfilma inne i lantbrukares stallar?


- Vi söker samarbete med ideella organisationer, men som myndighet kan vi bara samarbeta med organisationer som lever efter demokratiska spelregler. Så vi kommer aldrig att kunna samarbeta med diverse djurrättsaktivister som använder det de själva kallar civil olydnad.

- Sedan är det en annan sak att vi måste titta på alla brott som kommer till polisens kännedom, oavsett hur vi har fått kännedom om dem. Vi får inte låta bli att utreda ett brott bara för att någon har fått fram uppgifterna på olaglig väg.Jan Olsson