facebooktwittermail d

Fler problem upptäckta på Kronfågel – många brister åtgärdade

Kronfågel är återigen i blåsväder. 

Aftonbladet rapporterar att ett stort antal kycklingar kan ha klämts och skadats under transport och lastning på slakteriet. 

Men flera av bristerna på slakteriet har åtgärdats och fler är på gång, meddelar både företaget och länsstyrelsen. 

Kycklingar som hänger i band på Kronfågels slakteri.
Kronfågels slakteri i Valla slaktar ungefär 1 miljon kycklingar i veckan. FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

I våras fick Kronfågel mycket publicitet i samband med problem på företagets slakteri i Valla, gällande kycklingar som skållats utan att vara avblodade och viten att betala till både Livsmedelsverket och länsstyrelsen. 

Nu har Aftonbladet och Viafree gjort en ny granskning av Kronfågel, denna gång om kycklingar som kläms eller dör vid transporten och hanteringen vid ankomsten till slakteriet. 

I programmet berättas att det vid den senaste stickprovskontrollen räknades till 17 skadade kycklingar på 2 minuter. Enligt Länsstyrelsens beräkningar betyder det att 230 000 kycklingar kan ha transporterats skadade under maj månad. 

Det slaktas en miljon kycklingar i veckan på Valla och Kronfågel uppger i ett mejl till ATL att skadorna på fåglar har minskat över tid och att de har en tydlig nollvision. 

”Vi har som mål att fånga upp varenda skadad kyckling i vårt kontrollsystem, vilket gör att vi kan hela tiden blir bättre”, skriver bolaget till ATL. 

Kronfågel har tillsatt extra kontrollpersonal, ökat kontrollerna och vidareutbildat underleverantörernas personal. Dessutom har företaget sett till att klimatbilar sköter alla djurtransporter, för bättre klimat inomhus. 

Länsstyrelsen: Åtgärdat flera av bristerna

Det är dock mer än kläm- och vingskador som Kronfågel har haft återkommande problem med. Länsstyrelsen utfärdade i juni ett föreläggande med totalt elva punkter att åtgärda för att skyndsamt förbättra djurskyddet på anläggningen. Det handlade bland annat om krav att kontrollera varje låda med kycklingar som kommer samt att skydda fåglar från blåst, väta och buller.

– Några av bristerna har åtgärdats. Och så finns det punkter som är kvar som de jobbar med, säger Ulrike Segerström, djurskyddshandläggare vid länsstyrelsen.

Enligt Kronfågel är majoriteten av bristerna åtgärdade och godkända av länsstyrelsen och resten är man på god väg att lösa. 

Var tredje kommun bojkottade

Vårens rapportering om Kronfågels problem fick många kommuner att temporärt stoppa sina inköp från företaget. Och det var en orsak till att ägaren Scandi Standard bytte ut sin VD.

I bolagets halvårsrapport skrev nuvarande VD Otto Drakenberg att uppmärksamheten som riktats mot bolaget var en orsak till att försäljningen föll 7 procent i juni. 

Kronfågel är en del av Scandi Standard och har 46 kontrakterade uppfödare som säljer sina kycklingar till företaget.
Kronfågel är en del av Scandi Standard och har 46 kontrakterade uppfödare som säljer sina kycklingar till företaget. FOTO: CECILIA PERSSON

Svensk Fågel: Konsumtionen har gått upp 

Kläm- och vingskador i samband med lastning och transport är ett uppmärksammat problem i kycklingbranschen. 

Branschorganisationen Svensk Fågel har i flera år jobbat för att få ner skadorna, bland annat med flera utbildningsinsatser för lastpersonal. Det finns också en särskild arbetsgrupp med veterinär och fjäderfäexperter som arbetar med frågan och man har tagit fram en metod för att mäta skadorna. 

– Det är också väldigt viktigt att man utbildar personal på plats. Och vi kan se på de kurvor som vi mäter med att vingskadorna har gått ner, säger Svensk Fågels vd Maria Donis.

Hon fortsätter: 

– Kronfågel är de som hanterar flest djur och kommer också att ha fler antal djur med skador. Men det är jätteviktigt att man ligger så lågt som möjligt. Att man agerar direkt när man ser att det kommer en höjning och analyserar var problemet uppstått. 

Maria Donis, VD, Svensk Fågel
Stockholm 9 mars 2016
Maria Donis, VD, Svensk Fågel. FOTO: ANN LINDÉN

Hur ser ni på Svensk Fågel att en så stor aktör som Kronfågel dras med flera olika brister? 

– När det är en marknadsledande aktör så skapar det oro för hela branschen, men man måste se det i sin helhet och att Kronfågel jobbar hårt med att lösa de här frågorna. Det är naturligt att man har en dialog mellan företaget och myndigheterna. Det viktigaste är att man åtgärdar bristerna och jag vet att man åtgärdat ganska många av dem, säger Maria Donis.

Har förtroendet för svensk kyckling skadats av Kronfågels problem? 

– Konsumenterna har ett högt förtroende för svensk kyckling. Vi har mycket fokus på djuromsorgen jämfört med utlandet, vilket är viktigt att ha med i sammanhanget. När vi tittar på statistiken så ser vi en konsumtionsökning första halvåret i år och att andelen svenskt har ökat, säger Maria Donis. 

LÄS MER OM KRONFÅGEL:

Lägre vinst för Kronfågel

Omfattande hygienbrister på Kronfågels slakteri

Maskinstrul på Kronfågel – kycklingar avblodades inte

Scandi Standards vd: "Bedyrar att kycklingarna inte upplevt något"

Göteborgs stad slutar köpa kyckling från Kronfågel

Uppsala stoppar alla inköp från Kronfågel

Stockholms stad: ”Blir sannolikt mer importerad kyckling”

Kycklinguppfödare om kommunernas stopp: ”Ett hyckleri”