facebooktwittermail d

Fler miljökrav i ny FSC-certifiering

I förslaget till ny FSC-standard finns flera skärpningar av hänsynen till miljö och sociala värden. För certifieringens tredje ben - ekonomin - ser det sämre ut.