facebooktwittermail d

Fler mejerier in på marknaden

Det går bra för de lokala mejerierna i Värmland och Dalsland. Nu kommer ett nytt in på den värmländska marknaden.

Lokal mjölk gillas av konsumenterna.
Lokal mjölk gillas av konsumenterna.

Mejerierna Dalsspira i södra Dalsland och Wermlands Mejeri har båda successivt ökat både antalet inleverantörer och produktion. Nu kommer ytterligare ett värmländskt mejeri in på marknaden - Arvikabygdens Mejeri. Mjölkbönderna Jörgen Blakstad och Robert Aronius satsar på lokalproducerad mjölk och grädde. Snart är mejeriet klart att dra i gång för att leverera till de ICA-butiker man fått avtal med.

I Gillberga fortsätter Wermlands Mejeri att utöka och ta allt större marknadsandelar. Ett par nya leverantörer gör att det nu är 14 mjölkproducenter som levererar mjölk till mejeriet vars produktion nu ligger på 25 000 liter per dag. Två nya förpackningslinjer har installerats och nya produkter som filmjölk planeras.

Dalsspira Mejeri har kapacitet för cirka 20 000 liter per dag i sitt nya mejeri. I dag ligger produktionen runt 6 000 liter. Nyligen lanserades även lättmjölk i sortimentet och en lansering mot Göteborg är på gång även om inga avtal tecknat.