facebooktwittermail d

Här är vinnaren bland skogsägarföreningarna

Mellan 2006 och 2016 ökade skogsägarföreningarna sitt medlemsantal med 2 procent, medan den anslutna arealen minskade lika mycket. Men några föreningar sticker ut.

FOTO: MOSTPHOTOS/ATL

2006 hade landets fyra stora skogsägarföreningar 103 000 medlemmar. 2016 var motsvarande siffra knappt 106 000, en ökning med drygt 2,5 procent. Samtidigt har medlemsarealen minskat procentuellt sett nästan lika mycket, till drygt 6,1 miljoner hektar.