facebooktwittermail

Fler maskiner borde kunna användas till mer

Vimek Duo är ett av de bästa exemplen på ny kombinationsprodukt, som kan användas till åtminstone två olika sysslor. Men det behövs fler gränslösa innovationer för att pressa maskinkostnaderna inom jord- och skogsbruket, skriver ATL:s teknikredaktör Fredrik Stork.

Vimek 404 SE Duo är ett av de bästa skolexemplen på en kombimaskin. Men borde det, med handen på hjärtat, inte gå att göra fler typer av kombinationsmaskiner och redskap inom jord- och skogsbruket?
Vimek 404 SE Duo är ett av de bästa skolexemplen på en kombimaskin. Men borde det, med handen på hjärtat, inte gå att göra fler typer av kombinationsmaskiner och redskap inom jord- och skogsbruket? FOTO: DAVID LARSSON

Skenande maskinkostnader är en ständig huvudvärk för många lantbrukare.