facebooktwittermail d

Fler markägare positiva till naturreservat

Allt fler markägare är positiva till att ha fått naturreservat inrättade på sin mark. Det visar en ny undersökning som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen låtit genomföra.

Bland markägarna är naturvårdsavtal det mest populära formella skyddsformen, men också den där de är minst nöjda med ersättningen.
Bland markägarna är naturvårdsavtal det mest populära formella skyddsformen, men också den där de är minst nöjda med ersättningen. FOTO: MOSTPHOTOS

61 procent av de markägare som fått naturreservat inrättade på sin mark mellan 2017 och 2019 är mycket eller delvis positiva till det. Det är en klar ökning jämfört med undersökningen för föregående treårsperiod då 52 procent var mycket eller delvis positiva.

”De markägare som själva tagit initiativ till bildandet av naturreservatet är klart mer positiva än i de fall där myndigheten tagit initiativet”, konstaterar IVL Svenska Miljöinstitutet, som genomfört undersökningen.

För biotopskydd har nöjdheten i stället sjunkit något. 2014-2016 var 65 procent mycket eller delvis positiva med inrättandet av biotopskyddsområden på sina marker, men för 2017-2016 hade den siffran sjunkit till 62 procent.

Naturvårdsavtal mest populärt

I stället är det naturvårdsavtal som befäster sin position som den formella skyddsform som markägarna är mest positiva till. 2014-2016 var 78 procent mycket eller delvis positiva, och för perioden 2017-2019 hade det pressats upp med ytterligare en procentenhet till 79 procent.

Markägarna hade relativt likartade uppfattningar om den ekonomiska ersättningen vid de olika skyddsformerna. 65 procent av de svarande var nöjda med ersättningen för biotopskydd och 62 procent var nöjda med ersättningen för naturvårdsavtalen, som oftast har en avtalstid på 41 – 50 år.

25 procent var inte nöjda med ersättningen för biotopskydd och 32 procent inte nöjda med ersättningen för naturvårdsavtal. Vad gäller naturreservaten ansåg 61 procent av markägarna att värdering varit objektiv och saklig medan 20 procent hade motsatt uppfattning.

”I undersökningen betygsätter markägarna sin upplevelse av bildandet av formella skydd för perioden 2017-2019. Åren präglades av stora svängningar i budgeten för skydd av skog. Det är därför extra glädjande att markägarna ger oss myndigheter fortsatt höga betyg för information och bemötande”, säger Anna Wallstedt, enhetschef Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.