facebooktwittermail

Fler läser ATL.nu

Antalet besökare på ATL.nu ökade kraftigt förra året.

Från 2009 till 2010 ökade antalet unika besökarna med 11 procent till drygt 750 000 stycken. De tittade förra året på 14 miljoner olika sidor på ATL.nu.

Ökning med 1 000


Även papperstidningen lockade fler läsare förra året. Varje tidning lästes 2010 i genomsnitt av 175 000 personer, 1 000 fler än 2009, enligt räckviddsundersökningen Orvesto.

ATL:s TS-kontrollerade upplaga minskade visserligen förra året, precis som flesta andra dags- och facktidningars. Trots det fick ATL fler läsare.

Förra året gick det i snitt 3,4 läsare på varje ATL. Det tycker vi på ATL är ett gott betyg och det sporrar oss att göra en ännu bättre tidning.

Helena Wennström
Chefredaktör