facebooktwittermail

Fler kan drabbas av newcastlesjukan

Risken finns att newcastlesjuka sprids bland värphöns i Sverige. Bengt Frölichs besättning på Gotland var den första som drabbades.

Det har gått en månad sedan Bengt Frölichs gård i Vänge på Gotland spärrades. Sedan dess har ytterligare en värphönsbesättning i Uppsala län bekräftats smittad av newcastle.

På två platser till i Sverige, i Västra Götaland samt i Dalarna, har vilda fåglar drabbats av duvpest.
Viruset är detsamma men kallas populärt duvpest när det slår mot vilda fåglar och newcastle när det drabbar tamfågelbesättningar.

Vilda fåglar


- De båda newcastleutbrotten har föregåtts av att vilda fåglar drabbats av duvpest. Så risken finns för fler, men vi hoppas så klart att det inte blir några, säger Johanna Geust på Jordbruksverkets enhet för häst, fjäderfä och vilt.

För Bengt Frölich var newcastleutbrottet inte den enda olyckan i början av året. I mitten på januari rasade taket på en stor snötäckt stallbyggnad. När larmet om newcastle kom blev reparationsarbetet inställt.

- Så länge gården är spärrad får inga byggnadsarbetare komma hit, säger han.

Svårt uppskatta förlust


Saneringen efter newcastlesjukan pågår fortfarande på gården. Ungefär 20 000 värphöns, varav 5 800 Kravhöns, har avlivats och 120 000 ägg destruerats. Hur utbrottet påverkar företagets ekonomi är för tidigt att uttala sig om.

- De två olyckorna påverkar varandra på ett för mig negativt sätt. Det är jättesvårt att säga hur stor förlusten blir i pengar, säger Bengt Frölich.

Saneringskostnaden blir flera miljoner kronor men ersätts av staten. De avlivade djuren som värderas till över en miljon kronor och de destruerade äggen ersätts också.

När Bengt Frölich deltar i saneringsarbetet får han 250 kronor i timmen, en ersättning som ska motsvara en lantarbetarlön.

Produktionsbortfallet ersätts emellertid inte fullt ut. Han uppskattar att det rör sig om 100 000 kronor i månaden i produktionsbortfall. Hälften ersätts av Jordbruksverket och ytterligare 20 procent av försäkringen hos Agria.

Men ingen vet hur lång tid det tar innan det finns värphöns på gården igen. Bengt Frölich räknar med en stilleståndsperiod efter att gården är friförklarad eftersom det tar tid att skaffa nya höns.

Tuffa krav


Dessutom är det oklart om material som måste bytas ut ersätts. Svaret från Jordbruksverket är än så länge nej, men Bengt Frölich hoppas att det går att förhandla.
- Allt obehandlat trä i stallarna har eldats upp och även annat material måste slängas. Men Jordbruksverket är tuffa och de ska ju hålla i statens skattepengar, säger han.

Han är på det stora hela nöjd med Jordbruksverkets agerande. Han har fått hjälp av en särskilt tillsatt veterinär. Det som kunde ha varit bättre är kontakterna i det inledande skedet.

- Jag fick reda på att jag hade drabbats när en kollega ringde från Florida och berättade det. Ett sådant här utbrott är stort och tungt i början och jag tycker att djurägaren då måste få stå i centrum för informationen.

Bengt Frölich tycker också att ersättningen mer skulle bygga på schablonvärden så att lantbrukaren snabbt får veta vilken ersättning han eller hon får.

- Som det är nu måste jag anlita konsult för att hjälpa mig genom den här snårskogen, säger han.Jan Olsson