facebooktwittermail d

Fler hästar än mjölkkor

Hästarna är fler än korna - och hästarna finns i tätorterna.

355 500 hästar är 24 690 fler än antalet mjölkkor.
355 500 hästar är 24 690 fler än antalet mjölkkor. FOTO: GRAFIK: OLLE CARLSSON

Ny statistik från Jordbruksverket visar att det finns 355 500 hästar i Sverige. Det är ungefär lika många som 2010 då undersökningen gjordes förra gången. 76 procent av hästarna finns inom större tätorter eller i tätortsnära områden.

355 500 hästar är 24 690 fler än antalet mjölkkor som 2016 var 330 810.

2004, då undersökning genomfördes första gången, var antalet mjölkkor betydligt fler än antalet hästar. Då uppskattade Statistiska centralbyrån

(SCB) på uppdrag av Jordbruksverket att antalet hästar var 303 100-328 100 stycken.

Samma år var antalet mjölkkor 403 702.

2016 fanns flest hästar i Skåne 58 100 stycken, följt av Västra Götalands län med 56 400 stycken.

"Att uppskatta antalet hästar i Sverige är en utmaning. Det är svårt att på förhand identifiera vilka som håller hästar och var de finns. Med en hög svarsfrekvens på över 80 procent bedömer vi ändå att beräkningsunderlaget är bra", säger Jimmie Enhäll på Jordbruksverket som är ansvarig för undersökningen i ett pressmeddelande.

Första gången undersökningen genomfördes var 2004 då den gjordes av SCB på uppdrag av Jordbruksverket. Sedan dess har Jordbruksverkets statistikenhet genomfört hästundersökningen 2010 och 2016.