facebooktwittermail d

Fler fuskare upptäcks med satellit

2019 började Finland med satellitövervakning av avverkningar. Det har lett till att antalet utredda överträdelser av skogslagen trefaldigats jämför med 2017.