facebooktwittermail d

Fler fusioner att vänta

Stora variationer i spannmålspriserna pressar spannmåls- och livsmedelssektorn. Det tillsammans med kraven från de allt större lantbruken sätter fart på fusionerna i sektorn, uppger danska Børsen.

Flera fusioner och förvärv ligger i pipelinen inom spannmåls- och livsmedelssektorn i Danmark i dag. Även om de senaste åren har bjudit på en räcka förvärv kommer de stora svängningar i råvarupriserna tillsammans med den generella strukturutvecklingen i lantbruket föra fler aktör samman.

Här kommer de stora aktörerna som DLG och Danish Agro, som genomfört flera förvärv och fusioner det senaste året, att spela nyckelroller, uppger Børsen och hänvisar till flera källor de har pratat med.

Fler, allt större lantbruk, ställer större krav på företagen som servar lantbruken och därmed är det oundvikligt med stora förändringar de kommande åren, säger Christian Junker, direktör i Danish Agro till Børsen. ATL.nu