facebooktwittermail

Fler föryngringar fallerar

Andelen godkända föryngringar minskade i fjol till den lägsta nivån på sju år. Torrsommaren 2018 kan vara en orsak.

Tallplanta på hygge.
Antalet huvudplantor har i senaste inventeringen minskat med tre procent till 2 371 per hektar. 45 procent av huvudplantorna är tall, och 36 procent gran. FOTO: ULF ARONSSON

De senaste åren har andelen godkända skogsföryngringar legat på en hög och stabil nivå över 90 procent. Men i den senaste inventeringen hamnar resultatet på 86 procent, en minskning med  fem procentenheter jämfört med i fjol och det lägsta resultatet på sju år, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.