facebooktwittermail d

Fler föryngringar fallerar

Andelen godkända föryngringar minskade i fjol till den lägsta nivån på sju år. Torrsommaren 2018 kan vara en orsak.