facebooktwittermail d

Fler föroreningar i avloppsslam på åkrar

Forskare har hittat fler farliga ämnen i det avloppsslam som används på åkrar.

FOTO: FRIDA JONSON

Föroreningar från trafik, hygienprodukter och läkemedel. Det är exempel på slaggprodukter som forskare har hittat i det avloppsslam som vanligtvis används som gödselmedel på åkrar.

Avloppsslammet har varit under luppen tidigare, men hittills har bara ett fåtal av de upptäckter av föroreningar som hittats lett till någon form av begränsning genom till exempel lagstiftning, det skriver Miljö & Utveckling.

Anti-depressiva läkemedel

Hygienprodukter och läkemedel, bland annat anti-depressiva, bidrar till att avloppsslammet förorenas. Dessutom kan man se att spåren av dessa produkter i avloppsslam har ökat över tid, berättar kemisten Cathrin Veenaas som forskar på just detta.

– Om vi hittar föroreningar med ökande förekomst i slammet betyder det att mängden som appliceras på jordbruksmark när slammet används som gödningsmedel ökar från år till år. Växterna, eller i detta fall grödorna, kan i viss mån ta upp föroreningarna och föra dem tillbaka till det mänskliga samhället, säger Cathrin Veenaas till Miljö & Utveckling.

LÄS OCKSÅ: Förorenat vatten oroar LRF

LÄS OCKSÅ: Växtskyddsmedel hotar grundvattnets kvalitet

LÄS OCKSÅ: Gasmotorn som minskar traktorns utsläpp

LÄS OCKSÅ: Ny teknik håller tanken ren