facebooktwittermail d

Mer semin för ökad takt i fåraveln

Fårsemin har vind i seglen. Beställningarna inför årets semineringar har fördubblats och det finns fler raser och baggar att välja på än tidigare.

– Vi har lika bra dräktighetsresultat på tackor som man har på korna, säger Magnus Håård, som är avels- och djurhälsoansvarig i Svenska Fåravelsförbundet.

Seminering blir allt vanligare inom fåraveln och dräktighetsresultaten ligger strax under 50 procent.
Seminering blir allt vanligare inom fåraveln och dräktighetsresultaten ligger strax under 50 procent. FOTO: FRIDA JONSON

Semin blir ett allt vanligare avelsverktyg bland fårbönderna. I år utökas seminprogrammet med fem nya raser: Finull, rya, texel, suffolk och dorset. Sedan tidigare finns gotlandsfår och dorper med i programmet.

Gotlandsfåren är den största rasen bland kontrollerade får. Här finns flest baggar, 13 stycken, att välja på och flest beställda spermadoser. Det finns en bagge från vardera av de nya raserna och de har valts ut av respektive rasförening.

– Vi har närmare 800 beställda doser och 600 av dem är gotlandsfår. Bland de nya raserna är det flest beställningar på texel och finull.

LÄS OCKSÅ Arga fårägare gav SVT svar på tal

Seminkurs är krav

Beställningarna kommer från ett 40-tal besättningar men det är fortfarande möjligt för fler att anmäla sig. Kravet för att få köpa spermadoser och seminera tackor är att man har gått en endagskurs om semin och ytterligare ett kurstillfälle erbjuds i slutet på oktober.

Seminverksamheten bedrivs i Svenska Fåravelsförbundets regi och har Alebäcks stuteri utanför Lidköping som bas. Här tappas seminbaggarna på sperma som kontrolleras och fryses in. Från slutet på oktober finns leveransfärdiga spermadoser på årets baggar. Av gotlandsfår finns det doser i lager sedan förra året som kan erbjudas redan nu.

LÄS OCKSÅ Ny seminstation för får i Skåne

Magnus Håård med en av fjolårets seminbaggar.
Magnus Håård med en av fjolårets seminbaggar. FOTO: MARGARETA HÅÅRD

Snabbare avelsframsteg

Magnus Håård ser stora fördelar med semin i avelsarbetet. Det blir möjligt att göra snabbare genetiska framsteg och det minskar riskerna för djurens hälsa när gårdarna inte behöver köpa in lika många livdjur utifrån

– Vi ser en ökad spridning av resistenta parasiter mellan besättningarna. Det kan man undvika helt vid semin.

Bra dräktighetsresultat

Det är inte svårt att lära sig seminera. Den kritiska punkten för fårbonden är brunstpassningen, som behöver ske var sjätte timme, och att bedöma så att seminering sker vid rätt tidpunkt under brunsten.

Men dräktighetsresultaten är bra efter de första två åren med semin.

– Strax under 50 procent av de seminerade tackorna blir dräktiga och lammar. Det är på samma nivå som för seminerade kor, säger Magnus Håård.

VIDEO: Klättrare räddade lamm från klipphylla

PREMIUM: Hårt prövad fårbonde: "Lodjuren har kostat mig 6 000 kronor"