facebooktwittermail d

Fler får använda märkning

Nu får fler marknadsföra sig med Svensk Fågels kvalitetsmärkning - den gula pippin.

Märkningen med den gula pippin har sedan en tid tillbaka gått att hitta på färska och frysta kycklingprodukter inom butikernas egna varumärken. Hittills har bara Svensk Fågels medlemsföretag kunnat använda märkningen på förädlade kycklingprodukter.

Nu har organisationen Svensk Fågel har beslutat att även tredje part ska få använda den gula pippin, som kvalitetsmärkning, på egna förädlade produkter.

Tredje part får använda märkningen under förutsättning att både bonde och slakteri är medlem i Svensk Fågel.

"När vi tidigare fått frågan har vi varit tvungna att neka eftersom det har varit svårt att kontrollera att företagen lever upp till våra hårda krav på livsmedelssäkerhet", säger Maria Donis, vd på Svensk Fågel.

Det har Svensk Fågel nu löst genom att ta fram ett avtal med villkor och klara årliga kontroller.