facebooktwittermail d

Fler efterfrågar ekologiskt

3 av 4 företag inom livsmedelsindustrin tycker att det råder säsongsvis eller permanent brist på ekologisk råvara, det framgår av en enkät från Livsmedelsföretagen.

Det är betydligt fler än för ett år sedan. Bristen på råvaror gör att det blir svårare att möta efterfrågan på ekologiska livsmedel.

"Allt fler företag inom den svenska livsmedelsindustrin strävar efter att bredda sitt sortiment av ekologiska livsmedel, men utvecklingen hotas av en ökande brist på råvaror", säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen i ett pressmeddelande.

Åtta av tio företag arbetar med att bredda sitt ekologiska sortiment enligt enkäten, samtidigt ökar den ekologiska arealen i Sverige endast marginellt.

Men den totala ekoarealen ökade dock endast marginellt. Förra året brukades 502 200 hektar mark med ekologiska produktionsmetoder, vilket motsvarar 17 procent av all jordbruksmark i Sverige. Jämfört med 2013 är ökningen i ekoareal 1 procent, motsvarande 5 000 hektar.