facebooktwittermail d

Fler djurskyddskontroller att vänta

Kvaliteten och effektiviteten hos länsstyrelsernas djurskyddskontroller har förbättrats under 2010, enligt en rapport från Jordbruksverket.

Det har lett till att fler åtgärder har gjorts mot brister i djurhållning.
Myndigheten har sammanställt och analyserat resultatet av länsstyrelsernas djurskyddskontroller under förra året. Man kommer fram till att antalet åtgärder, som föreläggande och omhändertagande, har ökat. Men djurhållningen i landet har inte blivit sämre.

Bättre nu


Enligt Jordbruksverket har kontrollerna blivit mer likvärdiga och rättssäkra efter att länsstyrelserna tog över.

Myndigheten menar också att kvaliteten har höjts eftersom upptäckta fall också har åtgärdats.

Många anmälningar


Cirka 60 procent av kontrollerna som gjorts är efter anmälningar och i cirka två av tre fall hittar länsstyrelsen brister.
Många av de anmälningarna rör sällskapsdjur, framför allt katter.

Nytt system


De planerade kontrollerna ökade förra året, men behöver bli fler, enligt myndigheterna, och fler åtgärder kan väntas.
I vår ska gemensamma rutiner för säkrare bedömningar av anmälningsärenden tas fram.

Ett system för inventeringskontroller ska också införas. I den kollar länsstyrelsen ett antal grundläggande punkter i djurhållningen och bestämmer efter det om det behövs en djupare kontroll.ATL.nu