facebooktwittermail d

Ökad dödlighet på drabbad hönsgård - fler djur avlivade

Ytterligare fåglar har fått avlivas på den skånska kläckningsanläggning som drabbats av fågelinfluensa. Nu har totalt 35 000 höns avlivats och Försvarsmakten och Blå Stjärnan hjälper Jordbruksverket med saneringen.

Det var i början av januari som en större fjäderfäanläggning i södra Skåne drabbades av fågelinfluensaviruset H5N8.

I två av gårdens tolv hus uppvisades smittan. Jordbruksverket beslutade att alla djur, cirka 18 000 höns, i de två byggnaderna skulle avlivas.

Men nu har fåglar i ytterligare stall visat symtom.

”Fåglar i ytterligare hus på anläggningen har uppvisat ökad dödlighet. Målsättningen är att snabbt stoppa smittspridningen och därför avlivas även djuren i två hus till”, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Totalt har nu 35 000 fåglar på gården avlivats.

Personer från både försvarsmakten och Svenska Blå Stjärnan är med och tömmer och sanerar den drabbade delen av anläggningen. ”Det är ett omfattande och resurskrävande arbete, därför har vi tagit hjälp av frivilligorganisationen Blå Stjärnan och Försvarsmakten”, säger Robert ter Horst, Jordbruksverkets insatschef på plats, i ett pressmeddelande.
Personer från både försvarsmakten och Svenska Blå Stjärnan är med och tömmer och sanerar den drabbade delen av anläggningen. ”Det är ett omfattande och resurskrävande arbete, därför har vi tagit hjälp av frivilligorganisationen Blå Stjärnan och Försvarsmakten”, säger Robert ter Horst, Jordbruksverkets insatschef på plats, i ett pressmeddelande. FOTO: ROBERT TER HORST/JORDBRUKSVERKET

”Misstänker vilda fåglar”

Den aktuella gården ägs av Blenta AB, som i dag är Sveriges största privatägda kläckeri.

– Det går inte att säga var smittan kommer i från, men vi misstänker vilda fåglar. Det är högt smittryck denna säsong – framför allt i norra Europa, sa Bodil Wahlgren, veterinär på Blentagruppen, till ATL i samband med att smittan konstaterades tidigare i år.

Arbetet pågår med att tömma, sanera och desinficera de drabbade husen på anläggningen. Både medlemmar från Svenska Blå Stjärnan och personer från Försvarsmakten har kallats in för att vara med i det resurskrävande arbetet.

Tidigast tre veckor efter saneringen får nya djur sättas in.

DET HÄR HÄNDER VID FÅGELINFLUENSA

Vid konstaterat fall av fågelinfluensa händer följande:

• Den drabbade gården blir spärrad och inga djur, produkter eller gödsel får lämna gården.

• Alla fjäderfän måste avlivas och ägg måste destrueras.

• Den drabbade gården saneras, vilket tar en vecka, och nya djur kan sättas in tidigast 21 dagar efter att saneringen är klar.

• Runt den smittade gården inrättas ett skyddsområde med en radie av minst 3 kilometer och ett övervakningsområde med en radie av minst 10 kilometer.

• Inom dessa områden råder bland annat förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg och fjäderfäkött. För vissa transporter krävs ett särskilt tillstånd.

• Utställningar och andra sammankomster med levande fåglar är förbjudna.

Källa: Jordbruksverket

LÄS OCKSÅ: Restriktioner tas bort runt influensadrabbad kalkongård

LÄS OCKSÅ: Fransk massavlivning efter influensalarm