facebooktwittermail

Fler avverkar i norr

Avverkningsanmälningarna ökade i norra Sverige under förra året. Den anmälda arealen för föryngringsavverkning ökade med 21 procent under 2010 jämfört med året innan.

Totalt uppgick den anmälda arealen till 273 120 hektar, en ökning med 56 880 hektar, enligt färska siffror från Skogsstyrelsen.

I alla län har ökningen skett, förutom i Skåne och Värmlands län.
Framför allt är det bland enskilda skogsägare i norra delen av landet som anmälningarna ökade.

I kategorin "övriga" skogsägare ökade avverkningsanmälningarna i hela landet med den största procentuella ökningen i Götaland.

Under 2010 uppgick arealen av medgivna avverkningstillstånd inom svårföryngrad skog och skyddsskog till 13 030 hektar. Av dem var 2 970 hektar fjällnära skog. ATL.nu