facebooktwittermail d

Fler avbytare behövs

Efterfrågan på avbytartjänster ökar. Växa Sverige behöver rekrytera nytt folk från Falkenberg i söder till Ånäset i norr.

– Det märktes direkt i höstas. När mjölkpriset steg fick vi mer att göra, säger Ingemar Eriksson, chef för Växa Sveriges avbytarservice.

Ingemar Eriksson vid avbytarservice konstaterar att efterfrågan ökar i takt med att mjölkpriset höjts.
Ingemar Eriksson vid avbytarservice konstaterar att efterfrågan ökar i takt med att mjölkpriset höjts.

Fem nya avbytarkretsar är på väg att byggas upp, fler kan vara på gång längre fram under 2017. Fem till tio personer vill man anställa nu, lika många till framåt försommaren.

– Det är en spännande utveckling. Gårdarna blir färre, men behovet av våra tjänster ökar, säger Ingemar Eriksson, som jobbat med avbytarservice sedan år 2000.

De senaste årens mjölkkris har endast inneburit en mindre nedgång för avbytarservicen, men Ingemar Eriksson ser en förändrad kundstruktur. Tidigare var avbytaren den ensamarbetande lantbrukarens möjlighet att få ett par dagar ledigt i månaden.

Större gårdar kunder

Nu är större gårdar också kunder och tjänsterna som efterfrågas varierar.

– Det är inte ovanligt att vår personal går in i schemat på gårdarna. Eller köper man en speciell tjänst av oss, kanske mjölkning eller foderberedning, och gör resten med eget folk. Det finns också gårdar som köper förmanstjänster av oss.

Rekrytera på naturbruksgymnasierna

Bakom den utvecklingen ligger också svårigheter för lantbrukarna att rekrytera kompetent personal. Något som naturligtvis även Ingemar Eriksson och Avbytarservice märker:

– På vissa håll är det svårt att hitta folk, men vi ska börja jobba mer direkt mot naturbruksgymnasierna för att säkra vår bemanning.

Kompletterande tjänster

Det är inte bara mjölkgårdar som anlitar Växa Sveriges avbytarservice, även nötkötts- och grisföretag finns bland kunderna. Utöver verksamhet direkt kopplad till djurskötseln erbjuder Avbytarservice kompletterande tjänster som stalltvätt, klippning, rillning och lagning av betonggolv.

Viktiga uppgifter i sig själv, men också ett sätt för avbytarservicen att upprätthålla en personalkapacitet som finns att ta till när det händer en olycka på en gård.

Ökad efterfrågan

Även på de kompletterande tjänsterna växer efterfrågan, under 2016 ökade exempelvis stalltvättningen med hundra procent.

– Det tror jag är ett uttryck för att lantbrukaren blir allt duktigare företagare, som gör det de är bra på själva och köper in andra tjänster, säger Ingemar Eriksson.

Avbytarverksamhet

Lantbrukets Avbytartjänst, som var ett dotterbolag till LRF, avvecklade sin verksamhet 1999. Efterfrågan hade minskat under 90-talet i takt med att samhällets medfinansiering försvann.

Avbytarverksamhet levde kvar i olika konstellationer. Lantbrukare anställde avbytare tillsammans, avbytare startade eget och på vissa håll, bland annat i Halland, drev husdjursföreningarna avbytarverksamheten vidare.

Avbytarservice inom Växa Sverige omfattar idag, omräknat i årsarbeten , ett 40-tal heltidstjänster, som fördelar sig på 130 personer under året. 70 av dem jobbar med fasta kunder.