facebooktwittermail d

Ökad press på jordbruket att minska ammoniakutsläpp

Sverige når inte EU-målen för ammoniak och det är jordbruket som måste göra mer.

På en Bauertunna av glasfiber har Fjälkeröd låtit montera en 36 meters sprutramp från Lemken. De yttersta sex-metersdelarna är borttagna. Resultatet blir en robust specialspridare för exaktgödling av Lyckeby Grow och Vinass.
Jordbruket står för nästan 90 procent av de svenska ammoniakutsläppen, mest via lagring och spridning av gödsel. FOTO: TORBJÖRN ESPING

I slutet av januari inledde EU-kommissionen ett överträdelseärende mot Sverige. Det av EU satta nationella målet för minskade utsläpp av ammoniak missades med råge 2020.