facebooktwittermail

Fler anmälningar om avverkningar

Avverkningsanmälningarna ökade med nio procent under augusti.

Amälningarna om avverkningar ökar.
Amälningarna om avverkningar ökar. FOTO: MOSTPHOTOS

Det är Skogsstyrelsen som sammanställt ny statistik över antalet anmälda avverkningar.

Under augusti ökade antalet med nio procent jämfört med motsvarande månad förra året. Totalt anmäldes 24 743 hektar.

Ökningen har skett i 10 av 21 län och berör alla landsdelar utom Götaland.

Den anmälda avverkningsarealen steg med 33 procent under det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal . Jämfört med motsvarande period föregående år har anmälda avverkningsarealen minskat med 5 procent.