facebooktwittermail

Fler aktörer bakom ökat antal nöddispenser

Den långsiktiga trenden pekar nedåt. Men i fjol ökade antalet nöddispenser hos Kemikalieinspektionen. En förklaring kan vara det växande antalet aktörer, tror ställföreträdande generaldirektör Agneta Westerberg.

Antalet dispenser för växtskyddsmedel ökad under 2020. Men det är för tidigt att säga om det är en trend, menar ställföreträdande generaldirektören Agneta Westerberg.
Antalet dispenser för växtskyddsmedel ökad under 2020. Men det är för tidigt att säga om det är en trend, menar ställföreträdande generaldirektören Agneta Westerberg. FOTO: ATL/PER EMGARDSSON

Antalet nöddispenser, främst från odlarsidan, för att få använda ett inte produktgodkänt växtskyddsmedel har sjunkit stadigt senaste åtta åren. Mycket tack vare att man från Kemikalieinspektionens sida jobbat hårt med att få bort de köer som uppstod på grund av problem med handläggningen, enligt ställföreträdande generaldirektör Agneta Westerberg.