facebooktwittermail d

Fler aktörer bakom ökat antal nöddispenser

Den långsiktiga trenden pekar nedåt. Men i fjol ökade antalet nöddispenser hos Kemikalieinspektionen. En förklaring kan vara det växande antalet aktörer, tror ställföreträdande generaldirektör Agneta Westerberg.