facebooktwittermail d

Fläktar förlänger lagringen av sockerbetor

Borgeby

Ett forskningsprojekt i Skåne visar att lagringsförlusterna kan begränsas med hjälp av fläktar vid längre tids lagring av sockerbetor och potatis utomhus. Genom att blåsa luft i stukorna kan lagringstiden bli upp till en månad längre.