facebooktwittermail d

Sålde fjolårets rapsskörd till Polen

Jaroslav Osovskij har en gård på 300 hektar nära staden Stryj i västra Ukraina. Hans intäkter har minskat kraftigt, men gården går fortfarande med vinst.