facebooktwittermail d

Fjärilar och humlor gillar gotlandsruss

Året runt-betande gotlandsruss bidrar till den biologiska mångfalden, visar forskning vid SLU.

Marker betade av gotlandsruss var populärare bland humlor och fjärilar än obetade områden, enligt forskning vid SLU. (Arkivbild)
Marker betade av gotlandsruss var populärare bland humlor och fjärilar än obetade områden, enligt forskning vid SLU. (Arkivbild) FOTO: ANN LINDÉN

Mellan våren 2014 och hösten 2016 gick ett dussintal russhingstar, ettåringar när projektet startade, och betade i tre hägn utanför Uppsala. Effekterna på djur och växtliv i de betade områdena jämfördes med marker hästarna inte hade tillgång till. Det visade sig att fjärilar och humlor föredrog de förstnämnda, och att växtartrikedomen var större där, både i hagmark och skogsbetesmark.

Normal tillväxt

Ett annat syfte med försöket var att se hur väl hästarna klarade sig på året runt-bete. Hull, vikt och mankhöjd, liksom andra kroppsmått, följdes. Under en vinterperiod då regn och minusgrader i kombination gjorde det extra svårt att komma åt bete fick några hästar stödutfodras. Russen visade en större variation i hull och kroppsvikt över ett år än de travhästar de jämfördes med, men det verkar inte ha påverkat deras tillväxt negativt.

Forskningsresultaten har publicerats i bland annat Journal of Applied Ecology.