facebooktwittermail d

Fixade betesmarker och slåtterängar sköts om

Drygt sju av tio betesmarker och slåtterängar som tidigare restaurerats med hjälp av pengar från landsbygdsprogrammet sköts fortfarande, enligt Jordbruksverket.