facebooktwittermail

Fiskuppfödning på kontraktsbasis - första systemet sålt till lantbrukare

Tollarp

Marinbiologen Johan Ljungquist och vattenresursingenjören Mikael Olenmark bildade 2013 företaget Scandinavian aqua system och byggde en pilotanläggning för landbaserad fiskuppfödning på en gammal nedlagd gård i Tollarp i Skåne. Den odlade fisken säljs under varumärket Gårdsfisk.

Marinbiologen Johan Ljungquist och vattenresurs ingenjören Mikael Olenmark i hallen där den 7:e generationens system producerar 36 ton fisk om året.
Marinbiologen Johan Ljungquist och vattenresurs ingenjören Mikael Olenmark i hallen där den 7:e generationens system producerar 36 ton fisk om året. FOTO: ANDERS KRISTENSSON

Utvecklingen av fiskuppfödningsanläggningen har pågått kontinuerligt och just nu bygger Johan och Mikael den åttonde generationen av anläggningen. Affärsidén är att sälja fiskuppfödningsanläggningar till lantbrukare som producerar fisk på kontraktsbasis till Gårdsfisk.