facebooktwittermail d

Fler borrar fick furusågen att tänka nytt

Transtrand

Fiskarhedens sågverk i Malung-Sälen har enbart sågat tall i snart 20 år.

Men nu väljer de också att förädla gran. Och det beror på granbarkborrens framfart.