facebooktwittermail

Fiskar på torra land

Del 3 Framtidens mat

Kommer framtidens hållbara fisk att odlas på land? Det är svårt att svara på. Landbaserad fiskodling kräver både mycket kapital och kunskap av odlaren och befinner sig fortfarande i pionjärstadiet.

I informationsbroschyren om recirkulerande akvakultur från FAO och Eurofish (A guide to Recirculation Aquaculture) lyder undertexten: ”En introduktion till de nya miljövänliga och högproduktiva slutna fiskodlingssystemen.”