facebooktwittermail d

Fiskar på torra land

Del 3 Framtidens mat

Kommer framtidens hållbara fisk att odlas på land? Det är svårt att svara på. Landbaserad fiskodling kräver både mycket kapital och kunskap av odlaren och befinner sig fortfarande i pionjärstadiet.