facebooktwittermail d

Finsk satsning ökar efterfrågan på skog i norr

Två gigantiska skogsindustrisatsningar i norra Finland sätter press på virkesefterfrågan på andra sidan gränsen i Sverige. Samtidigt har Sveaskog dragit ner sin avverkning i området.